Covid-19 - Vad har vi gjort? What have we done?

Covid-19 - Vad har vi gjort för att skydda våra kunder och oss?


Vi har tagit bort platser och ökat avståndet mellan borden.

Vi ber alla kunder att börja sitt besök med att tvätta händerna med tvål och vatten.

Hygien har alltid varit viktig för oss men nu är det ännu viktigare, vi desinfekterar både penselhandtag, ytor och handtag dagligen.


Covid-19 - What have we done to protect our customers and us?


We have removed seats and increased the distance between tables.

We ask all our customers to start their visit by washing their hands with soap and water.

Hygiene has always been important to us, but we have upgraded it even further. We wash the handles on brushes and disinfect many surfaces, such as door handles, daily.