Vill du ta över Made by Me?

Nu finns det möjlighet att ta över Made by Me. Verksamheten är fullt flyttbar och utbildning kan ges efter behov. Kontakta oss för mer information


Would you like take over Made by Me? The business is movable and training will be provided according to your needs. Contact us for more information.

Take Away Keramik

Det går utmärkt att ta med sig keramik och måla hemma och sen lämna in det för bränning när man är klar.

För varje 100kr man spenderar får man med sig en färg. 300kr = 3 färger, 400= 4 färger osv. Du kan använda egna penslar du har hemma eller köpa från oss.

Färgerna är vattenlösliga så det är lätt att skölja av penslar och städa efter sig.


Now available: take away ceramics to paint at home and then return for glazing when you are done.

For every SEK 100 you spend, you get a color with you. 300kr = 3 colors, 400 = 4 colors, etc. You can use your own brushes you have at home or buy from us.

The colors are water soluble so it is easy to rinse off brushes and clean up afterwards.

Covid-19 - Vad har vi gjort? What have we done?

Covid-19 - Vad har vi gjort för att skydda våra kunder och oss?


Vi har tagit bort platser och ökat avståndet mellan borden.

Vi ber alla kunder att börja sitt besök med att tvätta händerna med tvål och vatten.

Hygien har alltid varit viktig för oss men nu är det ännu viktigare, vi desinfekterar både penselhandtag, ytor och handtag dagligen.


Covid-19 - What have we done to protect our customers and us?


We have removed seats and increased the distance between tables.

We ask all our customers to start their visit by washing their hands with soap and water.

Hygiene has always been important to us, but we have upgraded it even further. We wash the handles on brushes and disinfect many surfaces, such as door handles, daily.